Loading

Пункт за изкупуване и продажба на черни и цветни метали ще бъде открит в Земен.

Пернишката фирма “Ванеса 99″, чийто собственик е Иван Тодоров,ще строи пунтът за черни и цветни метали в Земен. Теренът, на който ще бъде отворен пункта, е взет под наем от дружеството за срок от 10 години. На площадката вече има административна сграда, хале и фургон. Предвижда се да бъде направен и навес с кантар, който ще измерва метали до половин тон. Ще има и електронна везна. Черните и цветни метали ще бъдат разделяни по големина и вид.

Опасните отпадъци ще се складират в специални помещения. Подът на халетата ще бъде облицован с непропускливо, корозионно устойчиво покритие. Складовете ще бъдат оборудвани с колектори за събиране на евентуални разливи.

източник:http://mirogled.com/?p=55668