село Елов дол

Село Еловдол се намира в западна България, в Руйско-Верилската планина на 62 км. западно от София. В близост до него по поречието на река Светля е минавал стар римски път. По-късно, през средновековието, по него са се придвижвали кръстоносците в походите си към Ерусалим. След това е използван и от турците, най-вече при оттеглянето си към Турция.

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Земен за периода 25.08.-29.08.14 г.

ТП"Блатешница" с. Блатешница общ. Земен  25.08.2014  09:00 - 16:00 

ТП"Беренде" с. Беренде общ. Земен  26.08.2014  09:00 - 16:00

ТП"Беренде" с. Беренде общ Земен  27.08.2014  09:00 - 16:00 

ТП"Елов Дол"с. Елов Дол общ Земен  28.08.2014  09:00 - 16:00 

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Земен за периода 17.02.-21.02.14 г.

с.Долна Врабча - райна до кметството  17.02.2014 г.  09:30-12:00 

с.Горна Врабча - махала "Баритна мина"  17.02.2014 г.  13:30-15:30 

с.Габров дол - района под кметството  18.02.2014 г.  09:15-12:00 

с.Елов дол - централна част  18.02.2014 г.  12:30-15:30

 

 

Кукерите в селата от Земен и селата в земенско Сурва 2014 13 и 14 януари

НАРОДЕН ОБИЧАЙ “СУРВА” В ПЕРНИШКО и ЗЕМЕНСКО: Вписан в националната представителна листа на нематериалното културно наследство “Живи човешки съкровища – България” от 2012 г. и кандидат за вписване в представителната листа на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството. Ето какво ще се случва по селата по часове и села:

Огромно количество животински кокали са изхвърлени между земенските села Габров дол и Елов дол

За инцидента са сигнализирали граждани в полицията и Агенцията по храните в Перник.

Кокалите са открити в близост до местната река. Затова хората в района се притесняват, че мършата ще замърси водата. Оплакват се и от вонята на разлагащо се месо.

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Земен за периода 11.02.-15.02.2013 г.

Община Земен

 

На 13.02.2013 г. /08.45 – 09.30 ч и 11.45 – 12.30 ч/ - с. Падине, с. Елов дол, с. Горна Врабча, с. Мурено, с. Смиров дол, с. Калотинци, с. Габров дол

 

На 13.02.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Долна Врабча

 

източник: ЧЕЗ

Елов дол без вода-никой не обръща внимание

 

В село Елов дол нямат вода от петък. Днес през нощта имало за един час я спряли отново, споделил жител на селото.

Местни сурвакарски игри в селищата от Община Земен 13-14 Януари

1/. град Земен - НЧ "Светлина - 1924"
13.01.2012 г. - н.ч.: 18.00 ч.- запалване на ритуален огън, сурвакарски игри и обхождане на къщите в града
място: на площада в града
организира: кметство и НЧ "Светлина - 1924", гр. Земен
14.01.2012 г. - н.ч.: 08.00 ч..- обхождане на къщите в града от сур.група

Еловдол - селото на Мария Гигова

Еловдол е село в Западна България. То се намира в община Земен, Област Перник.

Местоположение

Bulgaria
42° 37' 21.2736" N, 22° 44' 40.3152" E
Разпространи съдържание