Земен с общински план за развитие до 2020 година

В община Земен е приет общинският план за развитие за новия програмен период. Разработени и въведени са правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в района. В качеството си на орган на местното самоуправление общинската администрация е отговорна за формирането и провеждането на успешни политики на местно ниво и в този смисъл ... още [Новини от iPernik]