История

Многовековното село Враня стена

При-все, че освен старинните монети намирани по градищата тук, най-старият писмен документ който познавах за селището бе тимарски регистър от 1572 година. Повече интуитивно усещах, че селото има много древна история. Това мое предположение се потвърждава от книгата на ирландския археолог Брендан Мак Конгал - "ПРАБЪЛГАРСКИЯТ МИТ", 2009, Пловдив.

Враня стена 1972 година

За любознателните, които желаят да научат нещо повече за селото:
ЗАХАРИЕВ, СВЕТОЗАР. Многовековното село Враня стена - Д и м и т р о в с к о
з н а м е, Перник, бр. 54, 11 юли 1972.

Възникване и развитие на селището през вековете.

 

Село Калотинци, Община Земен

Според месните хора произхода на името на село Калотинци трябва да се търси в гръцката дума за "хубаво" - "кало", но са възможни и препратки към прабългарски еднокоренни думи със значение на "висок". Селото заема живописни долини и хълмове по поречието на р. Треклянска и р. Дивлянска.

Местоположение

Bulgaria
42° 32' 7.0044" N, 22° 43' 17.3496" E

Еловдол - селото на Мария Гигова

Еловдол е село в Западна България. То се намира в община Земен, Област Перник.

Местоположение

Bulgaria
42° 37' 21.2736" N, 22° 44' 40.3152" E

Сведения за село Горна Врабча

Селището Горна Врабча е изградено върху по-старо селище от 10 век. Оттук е преминавал пътят на кръстоносците. Немалко от тях са останали и са се заселили по тези места, защото в тези походи се знае, че са взимали участие предимно бедни благородници от запад, които са разчитали да забогатеят, като покорят богатият юг.

Местоположение

Bulgaria
42° 36' 9.0144" N, 22° 43' 50.0268" E

Враня стена - представяне на селото

В източната страна над центъра на селото се намира Големия Камък, който от подножието до върха е над 100 метра. Орлите пролетно време си вият в него гнездата, а под него се носят легенди, че имало дълбоки като кладенци дупки, пълни с вода. Големия Камък е бил тракийско скално светилище на племето леи, обитавало тези земи.

Исторически сведения за Блатешница

Село Блатешница е старо, средновековно селище, упоменато под същото име още в Мрачката Грамота на цар Иван Александър от 1347 г. Съществуването на селото през късното средновеновие е документирано в списъците на джелепкешаните от 1576 г., където е вписано като Блатешниче към кааза Радомир /литература:Иванов Й. N:83/2 с.616:Извори N:88 с.120 /. На около 3км.

Земен (старо име Белово) е град в Западна България

Земен се намира в планински район, на брега на река Струма.

Разпространи съдържание