Проф. Ангел Велчев

Проф. Ангел Сергиев Велчев е роден през 1935 г. в град Земен. Той е професор по география и един от основоположниците на ландшафтознанието в България. От 1972 година работи в катедра "Ландшафтознание и опазване на природната среда" към Геолого-географски факултет на СУ. През 1980 година защитава докторска дисертация за ландшафтите на Южно Краище. От 1984 година е доцент, а през 1995 година е избран за професор. Хабилитационният му труд е посветен на формирането и еволюцията на съвременните ландшафти в Югозападна Рила. Съставя ландшафтна карта на България през 1991.

Изследванията на Велчев са насочени предимно към геоморфологията и ланшафтната същност и разнообразие в района на Краището. Работи в областта на антропогенното ландшафтознание, стационарните ландшафтни изследвания, проблемите на рекултивацията на нарушените земи Има редица съвместни разработки с Петър Петров, Румен Пенин, Мимоза Контева, Никола Тодоров.