Най-лоша е бизнес средата в Кюстендил, София и Перник

juicy couture outlet
parajumpers outlet
mbt shoes

Мащабният анализ "Регионални профили: показатели за развитие 2012" показва, че в България се очертава регионално разделение - група области са добри в социално-икономическо отношение, други значително изостават. Проучването представя социално-икономическото състояние и развитие на областите по 57 показателя, обединени в осем категории.

София е най-богатата област със стандарт на живот, в пъти по-висок от другите. Варна, Бургас, Благоевград и Пловдив са с добро развитие, а обещаващи тенденции има в София- област, Русе и Враца. Най-зле са нещата в областите Разград и Силистра, сочи проучването.

Ето още факти и изводи от него.
- Най-добра е средата за бизнес в Търговище, Ямбол, Смолян, Благоевград, Враца, Габрово. Най-лоша е в Кюстендил, София и Перник.
- Най-добре развита е икономиката на София, Варна и Габрово.
- Икономически Русе, Враца и София-област вървят нагоре, а Разград и Силистра затъват.
- Най-много бедни има във Видин, най-малко - в Благоевград.
- От стандарта си на живот най-доволни са в Разград, Бургас и Силистра, а най-високо задоволство от живота като цяло, което е по-комплексен показател, има в Ловеч.
- Най-голям процент хора, които биха се преместили в друга област, има в Монтана. А най-малко - във Враца.
- Най-много като процент от населението са висшистите в София, а най-малко - в област Кърджали.
- Най-доволни от работата на полицията са в Търговище, а най-недоволни са в Кюстендил, Пловдив, Перник и София.
- Най-висока средна оценка на държавните изпити по БЕЛ през 2012 г. са постигнали учениците в София-област - 4,54, а най-ниска в област Разград - 3,82. 

Сред 28-те области в България Стара Загора е тази, където средният доход на човек от домакинство расте най-бързо - повече от 3 пъти за 10-годишен период при средно 2,3 пъти за страната като цяло. Най-малко се е увеличил доходът в Пазарджишка област. Това показва сравнителен анализ на Института за пазарна икономика за профилите на регионите у нас.

Със среден годишен доход на човек от 4184 лева през 2011 г. жителите на област Стара Загора са на трето място в регионалната класация по доходи. Оглавява я София със среден годишен доход 5438 лв. На дъното на тази класация са Силистра и Търговище.
Въпреки че са сред изоставащите по доходи, жителите на Ловешка област са най-доволни от живота. А най-недоволни са в Перник, сочи проучването на ИПИ.