Община Земен ще връща пари за европроекти с нарушения

Кмета на Земен – Димитър  Сотиров (ГЕРБ) е поискал от Общинския съвет да го упълномощи да тегли заем от името на общината, за да погаси задълженията, натрупани вследствие на негови „грешки“ (виж по-долу докладната записка). Сумата, която Сотиров иска да погаси е над  576 000 лева. Щетата за община Земен обаче може да се окаже около 10 пъти по-голяма заради скандални европроекти, които тепърва ще бъдат ревизирани.През вече далечната 2007 година община Земен, представлявана от Сотиров, сключва договор за финансиране по програма САПАРД – за асфалтирането на една улица. Стойността му е скромна – 91 674 лв. Тъй като сумата е малка, по закон, изпълнителят се избира след събиране на три оферти. Документацията от проведената обществена поръчка е одобрена от ДФЗ и финансовата помощ е изплатена.Неочаквано, през 2009 година, въпросният проект е обследван и отразен в доклад на АДФИ. Инспекторите констатират съществени нарушения при провеждането на обществената поръчка. Те са изчерпателно изброени и обосновани в доклад на ведомството. Проверяващите подозират, че офертите на участниците са били манипулирани. В документацията и на тримата кандидати липсват финансовите предложения. Налице са само количествено-стойностни сметки. Този факт сам по себе си е необясним.Стойностите в оригиналните количествено-стойностни сметки (КСС) на част от кандидатите пък се различават от тези в копията, които са приложени в протоколите на комисията, която избира изпълнител на обекта. Комисията отразява невярно фактите, тъй като оценява по – високите стойности от копията на КСС вместо реалните от оригиналите.Финансовите инспектори приемат наличието на документи от едни и същи кандидати с различно съдържание, като индикация за измама. След доклада на АДФИ, ДФЗ изисква община Земен да върне полученото финансиране. В договора между фонда и община Земен е записано, че бенефициентът се задължава да осигури възможност на представители на фонда да упражняват контрол и след предоставяне на помощта. В същия този договор е предвидено, при представяне на документи с невярно съдържание или пък подправени такива, общината да върне предоставената й помощ „ведно със законната лихва от момента на извършване на нарушението или от момента на установяването му.“Всичко сочи, че кметът на Земен Димитър Сотиров трябва да върне усвоената субсидия, а също така да се превърне в обвиняем и подсъдим заради опорочената обществена пръчка. Той обаче започва да води дела срещу решението на ДФЗ. Общината се явява последователно пред Радомирски районен съд, Пернишки окръжен и Софийски апелативен съд. Губи и на трите инстанции.Още след решението на първата инстанция, на 04 декември 2013 година НАП, чрез Частен съдебен изпълнител Стилиян Бадев изпраща покана за доброволно изпълнение на община Земен. Бадев налага и възбрана върху всички недвижими имоти – частна общинска собственост, които са вписани по персонална партида на общината. Запорирани са 980.001 декара дървопроизводителна горска площ. Наложен е запор и върху движими вещи на общината.Докато съдебните прения текат, община Земен сключва още два договора с ДФЗ за предоставяне на безвъзмездно финансиране. В случая това са проекти за „Съхранение и популяризиране на културното наследство в Земен и за изграждане на система за ранно оповестяване на пожари. В договорите по тях присъства клауза, че при влязъл в сила съдебен акт за изискуемост на вземането на ДФЗ срещу община Земен, произтичащо по договора за пътя, общината се задължава да възстанови получената по проекта финансова помощ. В крайна сметка община Земен губи на 3 инстанции, а дължимата сума, с лихвите е нараснала до над 177 000 лева.Другите два проекта са генерирали още почти 400 000 лв. дългКогато Сотиров подписва договорите за тези два проекта, общината вече на две инстанции губи делата по обжалването на задължението си към ДФЗ. Кметът Сотиров обаче смело подписва договорите, съдържащи клаузата за връщане на финансирането и по тях, ако изгуби делото и на трета инстанция. Това му решение практически съсипва финансово община Земен.Повратна точкаКлауза за връщане не финансирането липсва в останалите 4 договора на общината с ДФЗ, но самите договори не могат да противоречат на утвърдената нормативната уредба. Условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са регламентирани от Министерството на земеделието и храните. В наредба от 2008 година изрично е записано, че бенефициентите се подпомагат, при условие че нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“.ДФЗ подписва следващите договори на Земен, защото задължението на общината към фонда е обект на съдебен процес. Софийски апелативен съд слага точка в спора. За дата на възникване на задължението се приема 15 юни 2009 година, когато общината е уведомена за констатираните нарушения от АДФИ. Този факт предполага, че финансирането по всички договори, подписани след тази дата, следва да бъде върнато на ДФЗ. В два от договорите, както вече отбелязахме, присъстват конкретни клаузи по въроса.След 15 юни 2009 година кметът на община Земен – Димитър Сотиров на своя отговорност подписва общо 6 договора за финансиране с ДФЗ на обща стойност над 5 249 000 лева.

И още 5 милиона под въпрос?По 3 от проектите екипът на Биволъ констатира повече от смущаващи факти (виж тук и тук). Разследването за стадиона, еко пътеката и туристическия информационен център в Земен от миналото лято предизвика силен обществен отзвук.Оказа се, че в дейностите по стадиона, който беше финансиран с над 3 400 000, по оценка на независими експерти са заложени работи за максимум около 1 милион. В друго разследване, посветено отново на ДФЗ стана ясно, че поради липсващи подписи договорът за финансирането на стадиона е практически нищожен.Защо ДФЗ не е изискал връщането на цялото финансиране след 15 юни 2009 година, а само от последните договори на общината на стойност 338 916.10 лв. без ДДС?Не е ясно това пропуск ли е или умишлена грешка. Така ДФЗ и изпълнителният му директор Румен Порожанов ощетява националният и европейски с над  4 911 000 лв. За голямата част от тези пари има доказателства, че не са изразходвани целево, а просто изчезват някъде по трасето.Преди време премиерът Бойко Борисов обеща да наказва строго уловените в корупция членове на ГЕРБ. Какво по-сигурно доказателство за корупция и опорочени търгове в Земен от съдебните решения в полза на АДФИ и ДФЗ? Какви санкции ще понесе Димитър Сотиров? Или и тези думи на Борисов ще останат празни приказки? Къде е Сотир Цацаров, който трябва да се самосезира в тази ситуация? Защо само прокуратурата не иска да види престъпленията, които се набиват в очите на цялото общество? #КОЙ в крайна сметка е виновен за всичко това?/Бивол.бг/

Кмете, кмете, къде се оплете?

Кмете, кмете, къде се оплете?

къде да се е оплел кмета?

къде да се е оплел кмета?