Земенски пролом

Земенския пролом е дълбок и живописен пролом, образуван от р. Струма, между Конявска и Земенската планина. Дължината му е 16 км., богат на карстови извори. В него е разположен водопадът "Скакавица". В началото на Земенския пролом е разположен Земенският манастир. През пролома минава жп. линията София-Кюстендил-Гюешево.

“Магическо място”, така би възкликнал всеки минаващ за пръв път през живописния скален комплекс, изваян от водата на Струма за милиони години.

Земенския пролом започва от Земен и завършва при Раждавица. Той свързва Земенската и Радомирската котловина с Кюстендилското поле. Реката образува чудни меандри. Долинното дъно е слабо развито и често съвпада с речното легло. В подложените на денудация, ерозия и карстификация стръмни и оголени склонове са възникнали множество суходолия, карстови извори, ниши, пещери, скални дуплки, причудливи скални образувания, отвесни скали, пирамиди, игли, гребени, зъбери, каменни стълбове. Забележителни със своята красота са Земнеските ритли, Гълъбинските скали, скалните образувания "Орлово гнездо", "Църните дупки", "Агапие", "Църквето", "Пчелника", "Близнаците", "Сарая", "Окното" и др.


източник:mibil.eu