село Елов дол

Елов дол  е село в Западна България. То се намира в  община Земен, Област Перник.


В България има още едно населено място, носещо името Еловдол - в общ. Ботевград, обл. София.

 

Отстои на 21 км северно от гр. Земен, на 33 км западно от гр. Перник, на 60 км северно от гр. Кюстендил.


Населението наброява около 170 души.

 

Намира се в западна България, в Руйско-Верилската планина, на надморска височина от около 700 м. В близост протича р. Светля.

Климатът е умереноконтинентален. Зимата е студена, със средни януарски температури около -3,6 С. Летата са топли, със средни юлски температури 22 С.

 

Селото е с поддържана инфраструктура. Изградени са водоснабдителна, електропреносна и съобщителна мрежи. Липсва канализационна мрежа. 

Тук функционира читалище Светлина. Средно общообразователно училище “Св. св. Кирил и Методий” в град Земен, е единственото училище на територията на общината.

 

ТУРИЗЪМ


В общината има подходящи условия и предпоставки за развитие на отдих и туризъм.

Чистият въздух, старинните и природни забележителности,  Земенският манастир и красивото Земенско дефиле по поречието на р. Струма, Одраничкият манастир, както и Дивлянският район, създават добри условия за развитие на туризма.

 

Въпреки че е един от популярните български манастири, Земенският манастир “Св. Йоан Богослов” не е от най-големите и по настоящем не се обитава от монаси.

Обителта датира още от 11-ти век и е един от малкото оцелели паметници на българската средновековна архитектура. Копия на стенописите от църквата му се пазят в залите на Националния исторически музей в София. Ктиторските портрети в Земенския манастир са най-старите и с най-голяма художествена стойност непосредствено след ценните образи на Калоян и Десислава на стените в Боянската църква в София. Затова църквата е обявена за национален паметник на културата.

 

От Земен започва и Земенският пролом на реката – едно от най-дивите, слабонаселени и красиви места в България. Дефилето е с дължина 15 километра и почти през всичките тях има туристическа пътека от Земен към вътрешността.

 

Крепостната система на Землънград - най-голямата и най-важна крепост в пролома. 

Останките на крепостта показват интензивен живот през различни периоди от българската история, като най-значителни са тези от ранновизантийската епоха и Второто българско царство. 

Земънград е оградена от три страни от меандър на реката. Непристъпните скали се издигат до 130 метра над нивото на Струма.

 

Недалеч се намира яз. Пчелина, който предлага чудесни условия за отдих и риболов. На  източния му бряг, върху една скала над водата се извисява варосаният параклис „Св. Иван Летни“. Построена около XVI в. върху място, наричано от местните Пчелин камък, малката църквичка някога е била храм на останалото на дъното на язовира село Пчелинци. Днес това е една от основните причини за посещение на язовира.

източник:www.mirela.bg