Природни, исторически и религиозни забележителности в община Земен стават част от туристически пакети

   Земенският манастир и обителите край селата Одраница, Жабляно, Пещера, Горна Врабча, крепостта Зъмленград, Земенското ждрело, водопадът при Полска Скакавица, язовирът „Пчелинци” и други забележителности на региона са част от маршрутите, по които туроператори от страната и чужбина ще водят туристи. Допълнителните възможности за развитие на туризма в Земенско са в резултат на оригинален туристически продукт с името „Стратегия Дантелетика“, който се разработва по проект. Водеща по него е община Кюстендил, а община Земен и община Невестино са партньори. Дентелетите са били древното тракийско племе, населявало средното течение на Струма, а стратегия е била думата за римска провинция. Проектът „Дестинация Кюстендил – Невестино – Земен – природа, традиция и хилядолетна история“ се изпълнява две години. Осъществяването му ще даде възможност да се направи реклама на всички исторически и културни обекта в трите общини. Предвидено е да се направят и два филма за забележителностите на региона. Пред туроператори от страната и чужбина ще се представят туристически маршрути с различна насоченост – природа, минерални извори, местни празници, исторически и религиозни забележителности. Проектът ще даде възможност за участие в шест туристически борси в страната и чужбина, за да се установят контакти с туроператори и пътнически агенти. В Кюстендил ще организира туристически форум, където ще бъдат представени създадените рекламни и маркетингови продукти.

Източник: http://gradski.org/archives/42679 | Градски вестник - Перник