Ще бъде направена реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в Земен

Вътрешната водопроводна мрежа на града е съставена от етернитови тръби и е остаряла и амортизирана. Предвижда се те да бъдат подменени с полиетиленови.

Канализационната схема на града е предвидена да е разделна. Ще бъде изградена и нова канализационна система в Бахалска махала и квартал Под Ж.П. гарата, която да отвежда битовите канализационни води към модулна пречиствателна станция. За целта обаче първо ще бъде изградена такава, а след пречистване битовата канализация ще се зауства в река Струма.

 

 

mirogled.com