Милиони за ремонт на пътя Земен – Байкалско

Пътят ще бъде ремонтиран по Оперативна програма „Регионално развитие", като стойността на рехабилитацията е 8,8 млн. лв. без ДДС, за което съобщи кметът на община Земен - Димитър Сотиров.

В момента пътя е осеян с дупки, а на места е направо изровен. Ще бъде направено цялостно преасфалтиране на отсечката, която е дълга 18 км. Предвидено е изграждане на отводнителни канавки и подпорни стени, където се налага, полагането на вертикална и хоризонтална маркировки. Освен това ще бъдат укрепени няколко свлачища.

„На две места земните маси поддават сериозно. Това са участъците между Земен и село Блатешница и между Блатешница и Байкалско", поясни Сотиров. Кметът усточни, че вече е започнало трасирането на пътя.

/Мироглед