За Горна Глоговица

Сред природните и културни забележителности на Горна Глоговица са на първо място калето „Градище", където и до днес се намират археологически разкопки от древни времена (за съжаление с недостатъчно разучен произход), състоящи се предимно от керамични изделия, като най-типични са така наречените „делви", някои от които стоят(прави ли или легнали) пред музея в град Перник.
Друго интересно място е местността „Голямата могила", където се намира наскоро построен параклис и се провежда традиционен събор-курбан в името на Свети Спас.
Мястото е подходящо за селскостопански туризъм, както и за организиране на излети сред природа.
В селото се намира пещерата Кукулевец, с дължина 25 метра.

Редовен ежегодишен събор, който се състои на 21 септември.
Също така в дългогодишната традиция на селото е и откриването и закриването на ловният сезон.

 

Местоположение

Bulgaria
42° 37' 24.0564" N, 22° 40' 36.5196" E

Местоположение

Javascript is required to view this map.