Отчет на кмета на Земен Димитър Сотиров за извършената работа през 2013 година