Сливи за смет в земенско

Размерът на такса смет в Земен е 1,2 промила за населението и 4 промила за фирмите. Налогът не е променян от три години. Сега размерът му пак бе утвърден от общинските съветници.

Населението на общината е над 3 000 души. Безработицата обаче около 5%. Заетите в предприятията в Земен са едва около 300 души. Заради липсата на работа Земенско се обезлюдява. Има села в региона, в които живеят само по няколко души.

 

От сливите за смет около 80 000 лв. годишно влизат в хазната на Община - Земен от таксата.

 

Причината е, че събираемостта не е на 100%. 1,5 млн. е целия бюджет на Земен, оплака се за Мироглед кмета на Земен.