Темида се подготвя за среща с Димитър Сотиров

Пернишката прокуратура е внесла обвинителен акт срещу кмета на Земен Димитър Сотиров за нарушаване на служебните задължения и нарушаване на Закона за обществените поръчки.

Заедно с него пред Темида ще отговарят и Йорданка Димитрова, Димитър Таирски и Емил Цветанов. Сотиров е кандидат-кмет на ГЕРБ за предстоящите избори, попада под ударите на закона заради незаконно стоителство на общински път. Става въпорс за укрепване на отсечката до Земенския манастир. Той сключил договор за ремонта с фирма „Строй ЕМ" ООД. Дружеството обаче не било вписано в Централния професиоинелен регистър на строителите и нямал право да извършва такова строителство.

Освен това кметът не поискал от главния архитект на общината да издаде резрешение за строеж, не осигурил строителен и авторски надзор, не изискал изготвянето на констативни актове 15 и 16 и не изискал от РДНСК издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Незаконното строителство пък причинило вреда на общината в размер на 198 723,83 лв.

Йорданка Димитрова е обвинена в това, че в качеството си на главен специалист в ТСУ Земен е издала разрешение за строеж без да има право на това и без това да е поискано от кмета на общината. Димитър Таирски и Емил Цветанов пък са обвинени, че като представители на възложителя и инвеститора са съставили и подписали протокол, с който са приели за изпълнени неизвършени работи и са поучили неправомерно сумата от 6 226 лв.